Overijssel 

P1020317

1. Gepensioneerden mogen niet langer de melkkoe zijn van de graaiende overheid. Zij zijn al meer dan genoeg uitgekleed. Koopzorg mag geen kopzorg worden.

2. Leefbaarheid op het platteland in stand houden. Geldautomaten, ambulancevervoer, openbaar vervoer, politiebureaus, zwembaden, bibliotheken moeten blijven.

3. (Her)gebruik/herinrichting van bestaande bedrijfsterreinen moet gebeuren met zo min mogelijke aantasting van de natuur.

4. Vrij openbaar vervoer buiten de spits voor 67 plussers in Overijssel. Behoud van regionale- en buurt buslijnen.

5. Het sluiten van verzorgings- en verpleeghuizen moet onmiddellijk stoppen. Ouderen, zorgbehoevenden en gehandicapten zijn geen restpartij of derderangs burgers.

6. Wandel en fietspaden moeten verder rollator en scootmobiel geschikt gemaakt worden.

7. Verbeteren veiligheid voor ouderen, zowel binnen als buitenshuis. 

8. Geen verdere stijging van opcenten. Meer inspanning van de provincie om geld uit Brussel te verwerven.

9. Gebruik en opwekken van duurzame energie stimuleren zoals zonne-energie. 

10. Op termijn afschaffen/afbouwen van de provinciale bestuurslaag.

* Voor uitvoerig programma zie ons uitgebreide verkiezingsprogramma


 

        

 

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

Laatste landelijk nieuws :

Partijbestuurder 50PLUS wethouder in Nijmegen


Agenda statenfractie 2017:

21-06      Presidium en PS

05-07      Statencommissie dag

19-07      Presidium en PS

08-09      Start Statenjaar

13-09      Statencommissie dag

27-09      Presidium en PS

18-10      Statencommissie dag

08-11      Presidium en PS

29-11      Statencommissie dag

13-12      Presidium en PS


Gast van 50PLUS in de Staten

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België