Overijssel 

Op 20 maart 2019 zijn de landelijke waterschapsverkiezingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Vechtdalstromen heeft dan weer nieuwe bestuurders nodig.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap. De grootste groep van deze verschillende belanghebbenden zijn de ingezetenen van het waterschap. Om de 4 jaar kiezen inwoners van een waterschap de leden van deze categorie 'ingezetenen' van het algemeen bestuur.

Naast de categorie 'ingezetenen' zijn in elk waterschapsbestuur de bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd via zogenoemde geborgde zetels, deze worden niet gekozen via verkiezingen. Zij worden benoemd door de LTONoord, de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE). Op grond van de Waterschapswet zijn de geborgde zetels verplicht om voor de selectie en benoeming van hun vertegenwoordiger een regeling op te stellen. Het waterschap maakt deze regelingen bekend.

Leden van 50PLUS in Overijssel met interesse in een bestuursfunctie bij het waterschap kunnen zich melden bij de secreataris van 50PLUS Overijssel Hetty Jansen-Kwast (secretaris@50plusoverijssel.nl

Alle informatie vindt u op deze pagina https://www.wdodelta.nl/over-ons/toekomstig/

Een profielschets vindt u hier


Nieuw bestuur 50PLUS Overijssel 

Vandaag 25 mei kwam het nieuwe bestuur van 50PLUS Overijssel voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. Deze eerste vergadering vond plaats in het Provinciehuis. Van links naar rechts: Hetty Jansen-Kwast (secretaris), Eric-Hans Zwahlen (vice voorzitter), Leendert Lodder (voorzitter), Ria Smit (notulist) en Wieger Roffel (penningmeester).


Fractie 50PLUS Overijssel weer compleet

Tot onze grote vreugde is onze fractie weer compleet. Gerrit Westerhof heeft zich bereid verklaard om onze fractie te willen versterken.

Gerrit is geen onbekende bij 50PLUS Overijssel. Voor 2015 was hij al penningmeester bij het toenmalige bestuur. En uiteraard, dat is namelijk een vereiste, heeft hij bij de vorige Statenverkiezingen op onze kieslijst gestaan. Op 23 mei heeft de waarnemend CvdK, de heer Boele Staal, Gerrit Westerhof beëdigd in de PS vergadering. Dit gebeurde onder toeziend oog van de Staten en zijn liefhebbende echtgenote. In de eerste schorsing werd Gerrit gefeliciteerd door de aanwezigen en uiteraard werd zijn echtgenote verblijd met een bloemetje.

Gerrit Westerhof is zich direct gaan verdiepen in de soms taaie materie. Wij willen hem eerst rustig de gelegenheid geven om zich goed in te lezen in de bestaande stukken, voor we hem een aantal portefeuilles toedelen. Gezien zijn achtergronden, ligt het in de verwachting dat hij mogelijk de portefeuilles Economie en Landbouw voor zijn rekening gaat nemen. Maar pas op het moment dat hij zelf aangeeft er gereed voor te zijn. Wij als fractie zijn buitengewoon content dat Gerrit bereid is gevonden om tijd te investeren in onze fractie. Dat geeft de fractie meer lucht, zodat we ons nog beter kunnen verdiepen in een aantal zaken. Wij verheugen ons op de samenwerking en wensen Gerrit Westerhof veel succes bij deze mooie nieuwe uitdaging.

Op weg naar de Provinciale Verkiezingen.

Sollicitatie voor lijsttrekker geopend.

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen plaats. Dat lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen bij 50PLUS Overijssel zijn al in volle gang. De aanmelding van kandidaten loopt. Zie de aankondiging: "50PLUS Overijssel zoekt kandidaten" op deze pagina. Om goed voorbereid de verkiezingen in te gaan willen we zo snel mogelijk inzicht hebben in kandidaten die de ambitie hebben om LIJSTTREKKER Provinciale Staten te worden voor 50PLUS Overijssel. Het bestuur van 50 PLUS Overijssel roept u dan ook op om z.s.m. doch uiterlijk 15 juni 2018 te solliciteren. Minimale vereisten zijn dat u in ieder geval meer dan één jaar lid bent van de partij, woonachtig bent in Overijssel en 50PLUS een warm hart toedraagt en achter onze grondbeginselen staat. Informatie over deze functie kunt u krijgen via de huidige fractievoorzitter 50PLUS Overijssel: fred.kerkhof@50pluspartij.nl

Uw sollicitatiebrief met cv kunt u voor 15 juni 2018 sturen naar: secretaris@50plusoverijssel.nl


 

50PLUS Overijssel zoekt kandidaten!

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog niet eens voorbij. Toch kijken we bij 50PLUS Overijssel vooruit. Volgend jaar alweer zijn de verkiezingen voor de Waterschappen en de Provinciale Staten. En uiteraard willen we weer meedoen. Maar dan moeten we wel voldoende geschikte kandidaten hebben. Eén van de vereisten is dat je een jaar lid moet zijn van de partij. Bent U onze gedroomde kandidaat OF kent u personen die uitermate geschikt zouden zijn; vraag ze lid te worden (als ze dat nog niet zijn) en toon ons je belangstelling. <<lees verder>> 
Gemeenteraadsverkiezingen groot succes 50PLUS
 
De afgelopen periode stond grotendeels in het kader van de verkiezingen. 50PLUS zou voor het eerst meedoen in 20 gemeentes.
 
 
foto: Hardenberg.nu
 
En wat een succes hebben we behaald. 34 gemeenteraadszetels. Hiermee waren we in veel gemeentes de grote winnaar. Helaas besteedt de Landelijke pers meer aandacht aan partijen zoals Denk, FvD en de PVV. Waarschijnlijk door hun meer extremere ideeën. Ook in Overijssel mochten we deelnemen; de keus was op Hardenberg gevallen
 
 

 50Plus wil dat Overijssel de meest senior-vriendelijke provincie van Nederland wordt.

 

 

 

 

 

 

Dat voorstel lanceerde de partij vandaag in Zwolle.

50Plus constateert dat in Overijssel relatief veel ouderen wonen en dat het aantal huishoudens met ouderen de komende jaren alleen maar toeneemt. Volgens fractievoorzitter Fred Kerkhof kan Overijssel zich met de titel 'meest senior-vriendelijke provincie' op een mooie manier op de kaart zetten. Kerkhof vindt niet dat ouderen het in Overijssel op dit moment slecht hebben. "Integendeel. We doen al hele goede dingen, zoals het beschikbaar stellen van een duurzaamheidslening voor 50-plussers. Maar er kan nog wel een tandje bij." 50Plus denkt daarbij aan het creëren van meer banen voor ouderen, het beter toegankelijk maken van het openbaar vervoer en voorzieningen bouwen waar senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen.


SPOEDDEBAT LELYSTAD AIRPORT.

Op initiatief van de PVV werd een spoeddebat gehouden over Lelystad AirPort. Het verzoek om dit debat te houden werd door ons volmondig ondersteund. Met een tweeledige reden. Enerzijds zijn wij van mening dat als er een partij het nodig vindt om een spoeddebat te houden dit gehonoreerd moet worden en anderzijds omdat de opening van Lelystad AirPort onze bewoners aan gaat en zeker velen bezig houdt.

<<lees verder>>


Gemeentes hanteren woekerrentes

Kent u dat? Soms zou je willen dat je meer bevoegdheden had. Helaas heb je als volksvertegenwoordiger geen machtsmiddelen om sommige zaken die op gemeentelijk niveau liggen aan te pakken. En soms kriebelen je handen. Dan voel je pas echt het gemis dat je als 50PLUS (nog) geen rol speelt in de gemeenteraden. Ik weet niet of u gisterenavond het programma Kassa hebt gezien, nou ik wel. En ik schrok me kapot. 6 van onze 25 Overijsselse gemeentes vragen de maximaal toegestane rente voor sociale kredieten. 

<<lees verder>>

 


Fred Kerkhof (50PLUS): "Eerst herindelen luchtruim dan extra vliegen op Lelystad Airport"

Alle Overijsselse Statenfracties willen dat eerst het luchtruim boven Nederland opnieuw wordt ingedeeld voordat er extra vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport. Tijdens de Statenvergadering van 13 december dienen CDA, D66, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, 50 Plus, SGP, GroenLinks, SP, PVV, VVD en ChristenUnie gezamenlijk een motie in, waarin zij de gedeputeerde oproepen het standpunt van Overijssel kenbaar te maken bij de minister van Infrastructuur en Milieu Cora van Nieuwenhuizen.

<<lees verder>>


50PLUS Overijssel: AFVALWATER IN DE ONDERGROND? LIEVER NIET!

Overijssel is een prachtige provincie en dat moet zo blijven. Al enige jaren ageert 50PLUS Overijssel tegen de vuilwaterinjecties van de NAM in onze ondergrond. Helaas tot op heden met weinig succes. Hoewel er prachtige alternatieven zijn, zoals het reinigen aan de bron, zodat vuil en schoon water gescheiden worden. <<lees verder>>

foto: RTV DrenteSchaken op hoog niveau!

Dat Politiek en schaken vaak op elkaar lijken is mij de afgelopen periode wel duidelijk geworden. Als vanaf het prille begin van deze Statenperiode maakt 50PLUS Overijssel zich hard om de starre houding van de Provincie betreffende het permanent bewonen van recreatiewoningen te wijzigen. En dat begon op 31 maart 2015.

recreatiewoning

Na veel brieven, werkbezoeken, infosessies, mediamomenten, commissie- en Statenvergaderingen verder was het zo ver. De nieuwe omgevingsvisie en verordening 2017 moesten van kracht worden. En hierin wordt ook de regeling omtrent recreatiewoningen geregeld. Vanaf het begin werden wij gesteund door de VVD, die met hun liberale inslag onze denkwijze ondersteunden

 <lees verder>

 

 

 


 

        

 

Volg hier Facebook van fractievoorzitter

FRED KERKHOF

Blog's van Fred Kerkhof

 

__________________________________

Agenda statenfractie 2018:

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                     

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België