Welcome to 50PLUS Partij Overijssel   Click to listen highlighted text! Welcome to 50PLUS Partij Overijssel Powered By GSpeech

 

 

 

 

Overijssel 

Windmolens of windturbines. Op zich een prima middel om bij te dragen aan de energietransitie. Er zijn meer duurzame middelen, maar windturbines dragen wel bij aan het kunnen overstappen naar duurzame energie.

50PLUS Overijssel is zeker geen tegenstander van het opwekken van windenergie, maar we zijn wel van mening dat er in ieder geval draagvlak moet zijn bij de direct omwonenden. Draagvlak omdat er bij omwonenden geen bezwaar is of doorat deze door bijv. compensatieregelingen wordt gecreeerd. Overijssel kent een aantal gebieden die uitermate geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines.

 

 

 

 

 

 

 

Eén van die gebieden ligt op de grond van de gemeente Staphorst. De Provincie heeft hier een zoekgebied aangewezen. De gemeente Staphorst echter heeft gevraagd of zij zelf een geschikter  gebied mochten aanwijzen zodat een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) niet nodig zou zijn. Uiteraard waren wij het hier i.h.k.v. draagvlak bij direct omwonenden mee eens. Echter wat schetst onze verbazing. Er is een onderzoeksbureau aangewezen die meerdere geschikte locaties heeft beschreven, waarvan 4 zeer geschikt. Echter nu is locatie de Lommert aangewezen als ware het de meest geschikte locatie. Nou volgens ons (en nog enkele andere partijen) is dat dus een foute keuze. De direct omwonenden zijn niet gehoord in de procedure.

De betrokken inwoners hebben geen draagvlak, maar het draagvlak is er bij participanten die helemaal geen overlast gaan krijgen van deze windturbines, omdat ze er heel ver vandaan wonen. Verder is er geen rekening gehouden met een (overlast)cirkel van 2km om de windmolens en ook is er voobijgegaan aan het feit dat er een munitieopslagplaats van Defensie binnen een gevarengebied ligt. Kortom voldoende redenen om voor de belangengroep van de Lommert aan de gang te gaan. In eerste instantie hebben wij dit naar voren gebracht in de vorige commissievergadering en vervolgens hebben wij in een motie gisteren geprobeerd om GS te vragen hierop te anticiperen. En we hebben in die motie niet te veel gevraagd: Wat we vroegen was om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur om te bezien of het particpatie proces met de betrokken inwoners goed was verlopen en om een onafhankelijk onderzoek op te starten om objectief te bezien of de Lommert daadwerkelijk de goede keuze was.

Maar helaas. Op de SP, de PvdA, PvdD en 50PLUS na waren de andere partijen van mening dat het allemaal prima was verlopen en dat de Gemeente nu aan zet was. Ook de terechte vraag van de SGP of er rekening was gehouden met de later afgegeven bouwvergunning voor een woonwijk welke mogelijk ook inhet betokken gebied ligt werd weggewoven. Kortom de meerderheid van de Staten is van mening dat procedures gaan boven volksvertegenwoordiging. Ik hoop dat de inwoners van Staphorst zich dat op 20 maart ook nog goed kunnen herinneren. Maar nog veel belangrijker ik hoop dat deze wijze van optreden van de gemeente geen wig drijft in een samenleving zoals Staphorst.


 

        

 

 50PLUS Overijssel in debat     

en waar?

Volg hier Facebook van fractievoorzitter

FRED KERKHOF

Blog's van Fred Kerkhof

 

__________________________________

Agenda statenfractie 2018:

12-12-18     Presidium en PS

09-01-19      Statencommissie dag

23-01-19     Presidium en PS

27-01-19      Presidium en PS

06-02-19      Statencommissie dag

                                                                     

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech