Overijssel 

Op initiatief van de PVV werd een spoeddebat gehouden over Lelystad AirPort.

Het verzoek om dit debat te houden werd door ons volmondig ondersteund. Met een tweeledige reden. Enerzijds zijn wij van mening dat als er een partij het nodig vindt om een spoeddebat te houden dit gehonoreerd moet worden en anderzijds omdat de opening van Lelystad AirPort onze bewoners aan gaat en zeker velen bezig houdt.

Voor de duidelijkheid, als PS gaan we er niet over en de beslissing of en wanneer het vliegveld open gaat wordt in Den Haag genomen. Statenbreed hebben we een motie aangenomen om te wachten op de herindeling van het luchtruim, daar dat de overlast kan minimaliseren (vliegtuigen korter op lagere hoogte, dus minder vervuiling en geluidsoverlast) en pas beslissen als de Milieu Effect Rapportage is gebaseerd op de juiste gegevens. En verder zijn alle partijen aan het lobby'n in het Haagse om deze uitstel te bewerkstelligen.

Ook was onze CdK in zijn nieuwjaarstoespraak duidelijk en veegde de vloer aan met zijn collega uit Flevoland die de onrust onder onze inwoners afdeed als rituele rimpelingen. 50PLUS Overijssel is anders dan de PVV van mening dat zowel GS als PS alles in het werk stellen om het uitstel voor elkaar te krijgen. Jammer genoeg was de PVV er alleen op uit om te wijzen op tekortkomingen in het proces van GS vanaf 2009. Wij zijn van mening dat sommige zaken inderdaad niet de schoonheidsprijs verdienen, maar dat we vooruit moeten kijken en gezamenlijk moeten strijden voor het ultieme doel: het zo veel mogelijk verkleinen van de overlast voor onze inwoners.


 

        

Agenda statenfractie 2018:

14-02      Statencommissie dag

07-03      Presidium en PS

28-03      Statencommissie dag

11-04      Presidium en PS

09-05    Statencommissie dag

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                    

 

 

 

 

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België