Overijssel 

LINDA VERSCHUUR (50PLUS) in lijsttrekkersdebat
 
Uiteraard is ook 50PLUS voor duurzame energie. Maar er is meer dan windmolens alleen. Zonnepanelen, aardwarmte, biovergassers, blauwe energie en zeer binnenkort waterstof. Misschien eens wat meer onderzoek naar bijv. Thoriumcentrales. Alleen indien er, en dan m.n. bij de direct omwonenden, voldoende draagvlak is heeft 50PLUS geen bezwaar. En draagvlak kun je creëren door bijv. participatie, delen in de winst, goedkope of gratis stroom etc. En dat maakte Linda goed duidelijk. Hardenberg hoeft echt niet het knapste jongetje van de klas te zijn.
 
 

Vooraankondiging PLV

Op zaterdag 5 mei 2018 staat een provinciale ledenvergadering op de agenda. Wilt u deze datum in uw agenda noteren? In maart/april volgt de uitnodiging en mogelijkheden om u in te schrijven.

Oproep kandidaat bestuursleden 50PLUS Overijssel

In 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten, Waterschappen en enkele maanden later het Europees Parlement. Naast voorzitter is er een vacature voor de functie van secretaris en bstuurslid.

Voor de vacatures in het bestuur kunnen leden van 50PLUS in Overijssel zich kandidaat stellen. Met kandidaten zal een gesprek plaatsvinden, waarna het bestuur een gemotiveerde voordracht zal doen aan de ledenvergadering. Indien u belangstelling heeft voor een vacature dan nodigt het bestuur u uit voor 15 maart 2018 een gemotiveerde brief en CV te sturen naar het email adres secretaris@50plusoverijssel.nl.

Nieuwe bestuursleden worden benoemd ivoor een termijn van 3 jaar. Na afloop van de termijn is herbenoeming in principe mogelijk.

Het tijdstip en de locatie van de ledenvergadering zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.


 50Plus wil dat Overijssel de meest senior-vriendelijke provincie van Nederland wordt.

 

 

 

 

 

 

Dat voorstel lanceerde de partij vandaag in Zwolle.

50Plus constateert dat in Overijssel relatief veel ouderen wonen en dat het aantal huishoudens met ouderen de komende jaren alleen maar toeneemt. Volgens fractievoorzitter Fred Kerkhof kan Overijssel zich met de titel 'meest senior-vriendelijke provincie' op een mooie manier op de kaart zetten. Kerkhof vindt niet dat ouderen het in Overijssel op dit moment slecht hebben. "Integendeel. We doen al hele goede dingen, zoals het beschikbaar stellen van een duurzaamheidslening voor 50-plussers. Maar er kan nog wel een tandje bij." 50Plus denkt daarbij aan het creëren van meer banen voor ouderen, het beter toegankelijk maken van het openbaar vervoer en voorzieningen bouwen waar senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen.


SPOEDDEBAT LELYSTAD AIRPORT.

Op initiatief van de PVV werd een spoeddebat gehouden over Lelystad AirPort. Het verzoek om dit debat te houden werd door ons volmondig ondersteund. Met een tweeledige reden. Enerzijds zijn wij van mening dat als er een partij het nodig vindt om een spoeddebat te houden dit gehonoreerd moet worden en anderzijds omdat de opening van Lelystad AirPort onze bewoners aan gaat en zeker velen bezig houdt.

<<lees verder>>


Gemeentes hanteren woekerrentes

Kent u dat? Soms zou je willen dat je meer bevoegdheden had. Helaas heb je als volksvertegenwoordiger geen machtsmiddelen om sommige zaken die op gemeentelijk niveau liggen aan te pakken. En soms kriebelen je handen. Dan voel je pas echt het gemis dat je als 50PLUS (nog) geen rol speelt in de gemeenteraden. Ik weet niet of u gisterenavond het programma Kassa hebt gezien, nou ik wel. En ik schrok me kapot. 6 van onze 25 Overijsselse gemeentes vragen de maximaal toegestane rente voor sociale kredieten. 

<<lees verder>>

 


Fred Kerkhof (50PLUS): "Eerst herindelen luchtruim dan extra vliegen op Lelystad Airport"

Alle Overijsselse Statenfracties willen dat eerst het luchtruim boven Nederland opnieuw wordt ingedeeld voordat er extra vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport. Tijdens de Statenvergadering van 13 december dienen CDA, D66, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, 50 Plus, SGP, GroenLinks, SP, PVV, VVD en ChristenUnie gezamenlijk een motie in, waarin zij de gedeputeerde oproepen het standpunt van Overijssel kenbaar te maken bij de minister van Infrastructuur en Milieu Cora van Nieuwenhuizen.

<<lees verder>>


GIJS SCHUURMAN LIJSTTREKKER 50PLUS HARDENBERG

Tijdens de ledenvergadering van 50PLUS Hardenberg is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 bekendgemaakt. Op advies van selectiecommissie en bestuur van 50PLUS Overijssel heeft de ledenvergadering van 50PLUS Hardenberg de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld conform de voordracht.

De kandidaat-raadsleden

Gijs Schuurman uit Hardenberg is verkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gijs stond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 nog op de 2e plaats  voor de inmiddels opgeheven partij Liberaal Hardenberg. Op nummer 2 staat Linda Verschuur-Otten uit Slagharen. Derde kandidaat is Ed Hoekstra uit Dedemsvaart. Op nummer 4 de twintigjarige Hanneke Schuurman uit Hardenberg. Op nummer 5 Ton Rijghard uit Hardenberg. Op nummer 6 Wim Viskaal uit Slagharen. Op nummer 7 J.Z. Van der Schaaf uit Dedemsvaart en op nummer 8 Ruud Bosch uit Hardenberg. Op nummer 9 J. Hooghart uit Slagharen en op nummer 10 Mevr. Wil Gerhart uit Hardenberg. .

Verkiezingsprogramma

Het verkieziingsprogramma wordt op dit moment geschreven rondom een drietal thema's; Werk, Welzijn en Wonen, beter openbaarvervoer van en naar de buitengebieden en het parkeerbeleid in Hardenberg, aldus lijsttrekker Gijs Schuurman. Voor meer informatie over 50PLUS Hardenberg: www.50plushardenberg.nl

 


50PLUS Overijssel: AFVALWATER IN DE ONDERGROND? LIEVER NIET!

Overijssel is een prachtige provincie en dat moet zo blijven. Al enige jaren ageert 50PLUS Overijssel tegen de vuilwaterinjecties van de NAM in onze ondergrond. Helaas tot op heden met weinig succes. Hoewel er prachtige alternatieven zijn, zoals het reinigen aan de bron, zodat vuil en schoon water gescheiden worden. <<lees verder>>

foto: RTV DrenteSchaken op hoog niveau!

Dat Politiek en schaken vaak op elkaar lijken is mij de afgelopen periode wel duidelijk geworden. Als vanaf het prille begin van deze Statenperiode maakt 50PLUS Overijssel zich hard om de starre houding van de Provincie betreffende het permanent bewonen van recreatiewoningen te wijzigen. En dat begon op 31 maart 2015.

recreatiewoning

Na veel brieven, werkbezoeken, infosessies, mediamomenten, commissie- en Statenvergaderingen verder was het zo ver. De nieuwe omgevingsvisie en verordening 2017 moesten van kracht worden. En hierin wordt ook de regeling omtrent recreatiewoningen geregeld. Vanaf het begin werden wij gesteund door de VVD, die met hun liberale inslag onze denkwijze ondersteunden

 <lees verder>

 

 

 


 

        

Agenda statenfractie 2018:

14-02      Statencommissie dag

07-03      Presidium en PS

28-03      Statencommissie dag

11-04      Presidium en PS

09-05    Statencommissie dag

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                    

 

 

 

 

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België