Overijssel 

50PLUS GAAT IN HARDENBERG DEELNEMEN AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.

Het Landelijk hoofdbestuur van 50PLUS heeft toestemming gegeven voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Hardenberg. Hardenberg is daarmee vooralsnog de enige gemeente in Overijssel waar 50PLUS gaat strijden voor een raadszetel.

 

50PLUS is Landelijk in de Eerste en Tweede kamer, maar ook Provinciaal en in de waterschappen niet meer weg te denken als serieuze onderhandelingspartner. Nog maar 7 jaar na de oprichting van 50PLUS is volgens 50PLUS de tijd rijp om hun stem ook op gemeentelijk niveau te laten horen.

50PLUS wil echter alleen deelnemen in gemeentes waar voldoende potentieel aanwezig is. Om deel te nemen aan de verkiezingen in een gemeente dienen voldoende kandidaten beschikbaar te zijn maar ook moeten er voldoende leden en kiezers in de deelnemende gemeente voorhanden zijn.  En in Hardenberg voldoen we daar aan.

Aan de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma wordt volop gewerkt.

In de aanloop naar de verkiezingen is al gewerkt aan een concept verkiezingsprogramma en een concept kandidatenlijst. 50 PLUS is van mening dat de volgende punten niet in het programma mogen ontbreken:

  • GRATIS PARKEREN IN HARDENBERG
  • BETER OPENBAAR VERVOER (O.A. VAN EN NAAR DE BUITENGEBIEDEN)
  • WERK EN INKOMEN
  • ZORG EN WELZIJN
  • WONEN (o.a. jongeren huisvesting)
  • DUURZAME ENERGIE
  • GEEN OPSLAG VAN VUILWATER OF GIF IN ONZE BODEM EN GEEN GROOT SCHALIGE AARDGASWINNING.

50PLUS is een Democratische ledenpartij. Dit houdt in dat de leden bepalen. Zo wel de kandidatenlijst als het concept verkiezingsprogramma moeten nog door onze lokale leden worden goedgekeurd. Dit geschiedt in een lokale ledenvergadering. 


50PLUS Overijssel: AFVALWATER IN DE ONDERGROND? LIEVER NIET!

Overijssel is een prachtige provincie en dat moet zo blijven. Al enige jaren ageert 50PLUS Overijssel tegen de vuilwaterinjecties van de NAM in onze ondergrond. Helaas tot op heden met weinig succes. Hoewel er prachtige alternatieven zijn, zoals het reinigen aan de bron, zodat vuil en schoon water gescheiden worden. <<lees verder>>

foto: RTV DrenteSchaken op hoog niveau!

Dat Politiek en schaken vaak op elkaar lijken is mij de afgelopen periode wel duidelijk geworden. Als vanaf het prille begin van deze Statenperiode maakt 50PLUS Overijssel zich hard om de starre houding van de Provincie betreffende het permanent bewonen van recreatiewoningen te wijzigen. En dat begon op 31 maart 2015.

recreatiewoning

Na veel brieven, werkbezoeken, infosessies, mediamomenten, commissie- en Statenvergaderingen verder was het zo ver. De nieuwe omgevingsvisie en verordening 2017 moesten van kracht worden. En hierin wordt ook de regeling omtrent recreatiewoningen geregeld. Vanaf het begin werden wij gesteund door de VVD, die met hun liberale inslag onze denkwijze ondersteunden

 <lees verder>


Deelname gemeenteraadsverkiezingen 50PLUS in Hardenberg?

Het Provinciaal Bestuur van 50 Plus Overijssel heeft een onderzoeksteam ingesteld om de mogelijkheid te onderzoeken voor het eventueel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het onderzoeksteam wil hierover graag de leden van 50 Plus in de gemeente Hardenberg raadplegen.

<lees verder>

 


 

        

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

Laatste landelijk nieuws :

Partijbestuurder 50PLUS wethouder in Nijmegen


Agenda statenfractie 2017:

21-06      Presidium en PS

05-07      Statencommissie dag

19-07      Presidium en PS

08-09      Start Statenjaar

13-09      Statencommissie dag

27-09      Presidium en PS

18-10      Statencommissie dag

08-11      Presidium en PS

29-11      Statencommissie dag

13-12      Presidium en PS


Gast van 50PLUS in de Staten

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België