Overijssel 

Welkom bij 50Plus Overijssel

Geachte lezer, 

50PLUS Overijssel is een afdeling van de jonge, landelijke politieke partij, met zowel algemene als regionale speerpunten. Onze hoogste ambitie is om voor iedereen een leefbare samenleving te creëren waarin waarden als individuele vrijheid en sociale rechtvaardigheid gekoesterd worden. Een samenleving waarin ook ouderen hun belangen behartigd zien als het aankomt op behoud van koopkracht en pensioenrechten. Maar ook de positie van 40-plussers op de arbeidsmarkt laat ons niet onverschillig. Het hoeft geen betoog dat zorg en mantelzorg al evenzeer hoog op onze agenda staan.

De Overijselse kwesties waarover wij zorg hebben, worden op de voet gevolgd. 

50PLUS Overijssel wil straks in enkele gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en onze provinciale invloed verder uitbreiden. Daar hebben we uiteraard leden en stemmen voor nodig, maar ook mensen die met ons van gedachten willen wisselen over wat er allemaal beter kan in onze provincie. U kunt in dat opzicht voor ons een bron van inspiratie zijn. Als u een paar keer per jaar (geheel vrijblijvend, ook zonder lidmaatschap) met ons mee wilt praten, dan ben u van harte welkom!


 

Foto: RTV Drente foto RTV Drente

Stop de afvalwaterinjecties

50PLUS Overijssel is van mening dat het zuiveren aan de bron mogelijk is en de voorkeur geniet. Echter daar dit meer gaat kosten krijgen we daar bij de NAM de handen niet voor op elkaar. Dat nu de stichting uit het overleg stapt is begrijpelijk, maar wel jammer.

De Stichting Stop Afvalwater Twente is per direct uit het de klankbordgroep gestapt, waarin de stichting deelnam aan overleg over mogelijke alternatieven voor afvalwaterinjecties door de NAM in de Twentse bodem. Aan dat overleg doet ook de provincie Overijssel mee. Lees Verder

 


Steun ons en word lid van 50PLUS voor slechts € 25,- per jaar 

 

Kandidaten 50PLUS voor de 2eKamer verkiezingen 

Top 10 kieslijst 50Plus 
2e Kamerverkiezingen 15 maart

1. Henk Krol (66), Eindhoven 
2. Léonie Sazias (59), Hilversum 
3. Martin van Rooijen (74), Oegstgeest 
4. Corrie van Brenk (56), Utrecht 
5. Gerrit Jan Pieter van Otterloo (67), Den Haag 
6. Simon Geleijnse (42), Den Haag 
7. Emile Bode (62), Ophemert
8. Wilma Schrover (56), ’s-Hertogenbosch 
9. Maurice Koopman (73), Amersfoort 
10. Rob de Brouwer (71), ’s-Hertogenbosch

22. Fred Kerkhof (63), Tuk (Overijssel)


 

Statenlid Fred Kerkhof wil met voorkeurstemmen naar de 2eKamer

Hij staat op plek 22 van de kandidatenlijst van 50PLUS, een partij met één zetel in de Tweede Kamer, maar toch hoopt Fred Kerkhof uit Tuk dat hij in maart wordt gekozen bij de kamerverkiezingen. 

Het provinciale Statenlid voor 50PLUS moet het hebben van voorkeurstemmen. "Het is wel vaker gebeurd dat mensen met voorkeurstemmen in de Kamer kwamen", zegt Kerkof. De laatste Overijsselaar die dat lukte, was Pieter Omtzigt bij de laatste verkiezingen. Hij stond voor het CDA op een onverkiesbare plek stond, maar kreeg zoveel voorkeurstemmen dat hij toch de Kamer in mocht. 

Kerkhof hoopt ook op zo'n scenario. "Als senioren in Overijssel het van belang vinden dat Overijssel een stem heeft in de Kamer is het van belang dat ze op mij stemmen."

Het Statenlid kan wel verklaren waarom Overijssel relatief weinig Kamerleden levert. "In Den Haag wordt vaak gedacht dat Nederland op houdt in de Randstad of bij de IJssel." 

Kerkhof zit nu voor 50PLUS in Provinciale Staten van Overijssel, maar hij heeft toch het gevoel dat hij in Den Haag nog beter op zijn plek is. "Daar worden de grote beslissingen genomen. Invloed is altijd goed."

Met zijn defensie-achtergrond denkt Kerkhof zeker een bijdrage te kunnen leveren. "In ons partijprogramma is aandacht voor veteranen", aldus Kerkhof, maar ook op het gebied van veiligheid denkt hij zijn steentje bij te kunnen dragen. "Veiligheid gaat ons allemaal aan."

Specifieke beloftes doet Kerkhof omdat hij die misschien niet na kan komen. Eén ding wil hij wel beloven. "Ik zal mijn uiterste best doen om alle politieke zaken die Overijssel aan gaan op de agenda te zetten."

Bron: RTV Oost

 


 

50PLUS heeft een eigen radiozender op internet: "50PLUSradio". Op deze zender wordt muziek gedraaid die ouderen op dit moment missen op de reguliere radiozenders. 


Vacature: Voorzitter

Noteer vast in uw agenda:

25 februari 2017 ALV 50PLUS Overijssel

met gastspreker: Léonie Sazias

 

hamer


Laatste nieuws uit de provincie:

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

Laatste landelijk nieuws :

Partijbestuurder 50PLUS wethouder in Nijmegen


Agenda statenfractie 2017:

25-01      Presidium en PS 

08-02      Statencommissie dag

01-03      Presidium en PS

15-03      Verkiezingen

22-03      Statencommissie dag

12-04      Presidium en PS

10-05      Statencommissie dag

24-05      Presidium en PS

07-06      Statencommissie dag

21-06      Presidium en PS

05-07      Statencommissie dag

19-07      Presidium en PS

08-09      Start Statenjaar

13-09      Statencommissie dag

27-09      Presidium en PS

18-10      Statencommissie dag

08-11      Presidium en PS

29-11      Statencommissie dag

13-12      Presidium en PS


Gast van 50PLUS in de Staten

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België