banner 01

Overijssel

Website van de Statenfractie en het bestuur van 50PLUS in de provincie Overijssel

 

Zomerreces

 

Vanaf afgelopen vrijdag t/m maandag 5 september is het zomerreces in de Tweede Kamer, eigenlijk in heel het politieke klimaat. Wil dat zeggen dat we stil zitten in Overijssel? Nee, u zult ons nog elke laatste zaterdag van de maand ergens in onze mooie provincie aantreffen op onze Paarse Zaterdagen. Ook zijn we als bestuur gewoon bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen. En natuurlijk ontvangen we nog steeds graag uw aanmeldingsformulieren. Kortom, business as usual.

Wij horen graag van u, want we kunnen ons voorstellen dat sommige vragen geen maanden kunnen wachten. Kent u overigens onze Meldpunten al? Deze zijn te vinden op de website: http://50plusoverijssel.nl/meldpunten

 

Namens het bestuur,

 

Ronald Lublink Weddik

 

 

Paarse Zaterdag 25 juni 2016

 

Het was vandaag weer de laatste zaterdag van de maand. Dus wederom een Paarse Zaterdag.

Dit keer hebben we Enschede gekozen. Ondanks dat het weer niet echt meewerkte vandaag was een afvaardiging van ons Overijssels campagneteam weer van 11.00 tot 14.00 uur aanwezig.

De regen weerhield ons er niet van om duidelijk aanwezig te zijn. Ook dit keer waren er erg leuke gesprekken. Kritisch of vriendelijk, de dialoog is hierin zo belangrijk. Ook dit keer kregen wij de vraag gesteld: Er zijn toch geen verkiezingen? Nee klopt, er zijn nu geen verkiezingen, u heeft niks gemist. Wij willen alleen elke maand zichtbaar zijn, aanspreekbaar zijn. Want de issues die u heeft zijn niet alleen belangrijk in de laatste twee maanden vlak voor de verkiezingen. En gelukkig maakt u er gebruik van. Tijdens onze Paarse Zaterdagen horen wij heel veel waar over nagedacht wordt. Wat zorgen baart. Waar de pijnprikkels zitten. Soms zelfs met mogelijke oplossingen.

Geen enkele partij, ook wij niet, kunnen alles alleen oplossen. We kunnen wel, als we groter zijn, nog meer onze stem laten horen. Want onze stem is uw stem. Dus laat ons vooral uw stem horen. Spreek ons aan op de Paarse Zaterdag. Bel ons via het nummer op de website. Mail ons. Wij zijn graag uw stem.

 

Namens het bestuur

 

Ronald Lublink Weddik

 

 

 Paarse Zaterdag, 28 mei 2016

1a  2a     3a

4a    5a    6a

Afgelopen zaterdag, 28 mei, ging het campagneteam van 50Plus, afdeling Overijssel in Zwolle de straat op. Voor deze gelegenheid was ons team versterkt door Henk Krol, lid 2e Kamer voor 50 Plus en Fred Kerkhof, lid van de Provinciale Staten in Overijssel. Ook waren enkele leden van het Hoofdbestuur van de partij aanwezig.Prachtig weer en een erg druk en gezellig centrum van Zwolle was het decor van ons optreden. Alle teamleden hebben veel gesprekken gevoerd met een zeer geïnteresseerd publiek. Mensen maken zich terecht en oprecht zorgen over de koopkrachtontwikkeling van de ouderen.In alle gesprekken waren de pensioenen en de dreiging van korting op de pensioenen onderwerp van gesprek. Maar daar blijft het niet bij. De berichten over stijging van huurkosten als gevolg van vermindering van de huurtoeslag was duidelijk opgevallen. Daar komt nog bij de stijging van de zorgkosten. Stapeling van kosten en daling van inkomsten maakt dat men bezorgd is over de toekomst.50Plus strijdt al jaren voor de rechten van de ouderen en laat geen mogelijkheid onbenut om de problematiek op de kaart en vooral de politieke agenda te krijgen.Ontmoetingen met het publiek tijdens onze Paarse zaterdagen zijn daarvoor altijd weer stimulerend. De komende maanden zeker, maar eigenlijk meer als steeds terugkerende campagne, willen wij elke laatste zaterdag van de maand aanwezig zijn in een van de steden van Overijssel.

 

Namens het bestuur,

 

Henk Klap

 

 

 

Uitnodiging

 

50PLUS Overijssel

 

Dag van de Staten, 8 juni 2016

 

Hierbij nodigt de 50plus fractie u uit om een kijkje

achter de schermen te nemen.

 

 

Programma:

10:45 – 11:00 Ontvangst

11:00 – 11:30 Koffie en thee

11:30 – 12:30 Rondleiding Provinciehuis

12:30 - 13:00 Presentatie Statenlid Fred Kerkhof

13:00 – 13:45 Lunch (aangeboden door 50PLUS)

14:00 Aanvang Provinciale Staten vergadering

 

 

Wilt u een dagje meekijken?

Deze dag is er plaats voor 20 personen, dus wees er snel bij!

 

Graag aanmelden voor 25 mei 2016

 

Bij J. v/d Heijden

 

 

vdheijdenjolanda@gmail.com

 

 

Adres:

Provinciehuis Zwolle

Luttenbergstraat 2

8012 EE Zwolle

 

 

 

Paarse Zaterdag April

 

Na in maart de aftrap te hebben gedaan in Oldenzaal, was ons campagneteam de afgelopen maand in Deventer. Ook daar hebben we ons weer in koppels over de stad verspreid om met u de dialoog aan te gaan. Elke keer weer komen daar mooie gesprekken uit. Natuurlijk niet altijd mensen die het alleen maar met ons eens zijn, maar ook dat is voor elke partij goed. Daar kunnen we namelijk van leren. Vaak hoor je dan zaken waar je toch niks aan kan doen omdat er dan al een vooringenomenheid bestaat. Maar soms hoor je wat men mist aan een partij. Juist dat zijn de zaken die wij als bestuur meenemen en proberen te verbeteren.Ook kregen we vaak verbaasd de vraag: Er zijn toch nog geen verkiezingen? Dat zou een leermoment voor elke partij moeten zijn. Bij de gemiddelde Nederlander leeft namelijk de gedachte dat wij slechts zichtbaar zijn als we een stem nodig hebben, en dat is tijdens verkiezingen.Laat ik hier duidelijk over zijn. Ja, wij hebben uw stem nodig, maar niet alleen tijdens de verkiezingen. Wij hebben uw stem ook nodig door die zoveel mogelijk te laten horen. Want de partij, dat zijn niet alleen de Eerste, Tweede, en Statenleden. Dat zijn ook niet wij als Provinciale bestuursleden, of ons Hoofdbestuur. De partij, dat bent u! Dus kent u onder uw eigen kringen ook mensen die van mening zijn dat hun stem er toe doet, helpt ons hun stem te laten horen.U kan ons deze maand op zaterdag 28 mei in Zwolle vinden. Ook kunt u zich natuurlijk aanmelden via de website. Kan ik op uw stem rekenen?

 

Namens het bestuur

 

Ronald Lublink Weddik

 

 

     5

50PLUS heeft u nodig. De verkiezingen komen er aan. Om een goede campagne te kunnen voeren en om voldoende kandidaten te hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen te hebben, hebben we MEER leden nodig. Als u nu lid wordt betaalt u slechts 15 euro tot 1 januari 2017. Lid worden is eenvoudig. U kunt gratis bellen: 0800-5250502
U kunt u aanmelden op www.50PLUSpartij.nl/lid-worden
Of u wordt lid op "Paarse Zaterdag" de laatste zaterdag van de maand waarin onze enthousiaste medewerkers in diverse plaatsen in het land leden werven. In Overijssel zijn we op 28 mei in Zwolle te vinden.
Tot dan.

 

 

Paarse Zaterdag

 

4

Ook in Oldenzaal was het Paarse Zaterdag. Met een deel van ons campagneteam zijn wij het centrum van de stad ingegaan. Het einde van de ochtend en het begin van de middag hebben wij hele leuke gesprekken aan mogen gaan met de winkelende inwoners van OldenzaalWe waren verrast door de reacties die wij kregen. Alhoewel men tijdens het winkelen niet direct aan politiek wil denken, werd er toch regelmatig de tijd genomen om met ons de dialoog aan te gaan. Ook diegenen die in eerste instantie denken niet tot onze doelgroep te behoren want “ik ben nog geen 50”. Om vervolgens te merken dat de speerpunten die wij hanteren erg verdragend zijn.Immers zaken als pensioen, zorg en levensloopbestendigheid is en blijft voor iedereen van belang. Ook hebben wij weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Al met al een zinvolle besteding van een zaterdag die met plezier herhaald zal worden.

Namens het bestuur,

 

Ronald Lublink Weddik

 

 

 

 

Algemene Leden Vergadering 12 Maart 2016

 

Zaterdag 12 Maart jl. hebben wij onze halfjaarlijkse ALV gehouden. De locatie was wederom

Vroomshoop. Voor mij een bijzondere, aangezien ik sinds die datum gekozen ben tot nieuwe Voorzitter. Ook kon er gestemd worden voor de invulling van het overig bestuur. De herkiesbare leden zijn allen gekozen. Daarnaast heeft het bestuur 3 nieuwe leden

mogen verwelkomen. Ik ben van mening dat we nu een goede mix hebben van continuïteiten kennis tegenover een nieuw geluid. Met deze groep zullen wij ons best doen om 50 Plus nog meer op de kaart te zetten in heel Overijssel.

Met dit gezegd hebbende wil ik even vanuit mijn nieuwe rol ook de scheidend voorzitter en secretaris, Leendert Lodder en Jeannette de Caluwé bedanken voor hun werkzaamheden en inzet. Leendert wensen wij ook erg veel succes als Burgerstatenlid.

Verder zijn de Notulen van de vorige ALV goedgekeurd, evenals het Jaarverslag 2015. Tijdens de vorige Ledenvergadering is aan de orde gekomen dat de kascommissie niet alles inzichtelijk heeft gekregen,voor zover deze informatie op het Hoofdbureau lag.  Zoals toen aangegeven heeft om deze redenen de penningmeestergeen  decharge verleend gekregen.

Na de stemming van het nieuwe bestuur hadden wij een bijzondere gastspreker, Simon Geleijnse, Ambtelijk Secretaris,en in deze functie de rechterhand van Henk Krol. Hij gaf ons een mooie inkijk op een doorsnee week en dag in de Tweede Kamer. Het gaf een duidelijk beeld hoe Henk en zijn medewerkers druk bezig zijn en letterlijk moeten goochelen met hun tijd. Dat is de uitdaging van een eenmansfractie.

Na Simon gaf ook Fred Kerkhof, ons Statenlid, een blik op zijn werkzaamheden. Hoewel ook een eenmansfractie,wordt Fred gesterkt door 2 Burgerstatenleden. Toch blijkt ook daar dat je soms creatief met de tijd om moet gaan. Dit motiveert natuurlijk om er voor te zorgen dat we na de nieuwe verkiezingen zowel in de Kamers en Staten voldoende leden hebben. Wij zijn er klaar voor. U ook?

Namens het bestuur,

Ronald Lublink Weddik

                                                                                                                                                                   

 

contact
28 mei, 2015

Contact met de leden

in news by Beheerder Overijssel
Het bestuur van de 50 PLUS partij Overijssel is nieuwsgierig naar wat er onder onze leden in Overijssel leeft en wil graag in contact met u komen. We willen u daar graag voor uitnodigen. Indien u hier iets voor voelt en met ons in gesprek wilt, kunt u contact opnemen met onze voorzitter (ai). Lees meer
otto-eed
21 mei, 2015

Burgerstatenleden beëdigd

in news by Beheerder Overijssel
(foto links: Otto de Vries, rechts: Fred Deuzeman)Op de Statenvergadering van 20 mei jl. zijn de burgerstatenleden Fred Deuzeman en Otto de Vries beëdigd. Zij legden ten overstaan van de Staten respectievelijk de eed en de belofte af. Met deze beëdiging is de fractie nu compleet inzetbaar. Het woordvoerderschap voor wat betreft de fractie is nu als volgt verdeeld: Ruimte, water, energie en milieu: Fred Kerkhof Economie, bestuur en financiën: Otto de Vries Landbouw en natuur, sociaal en cultuur en verkeer en vervoer: Fred Deuzeman. Uiteraard kunt u bij specifieke vragen en/of opmerkingen betreffende bovenstaande onderwerpen bij de fractie terecht. Lees meer
IMG 1270
02 mei, 2015

Nieuwe coalitie Overijssel bekend!

in news by Beheerder Overijssel
Op 1 mei jongstleden presenteerde de nieuwe coalitiepartners het coalitieakkoord en de nieuwe gedeputeerden. Deze presentatie vond in Nijverdal plaats onder grote belangstelling van de toegestroomde Overijsselse pers. Het college van Gedeputeerde staten wordt gevormd door de CDA (Eddy van Hijum en Hester May), VVD (Monique van Haaf), D66 (Erik Lievers) en CU (Bert Boerman). Het coalitieakkoord werd kort gepresenteerd. Zie fractienieuws voor de overeenkomsten met onze eigen speerpunten. Op 20 mei zullen de eerste debatten over dit akkoord in PS plaats vinden. Lees meer

 


50 plus - logo 50plus

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België